Verkiezingen zondag 26 mei 2019

Op zondag 26 mei 2019 zijn het federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Kan je om een bepaalde reden niet naar het stembureau gaan? Dan kan je een andere kiezer in jouw naam laten stemmen door hem een volmacht te geven. 

Hoe geef je volmacht aan iemand?

Zoals je weet, geldt er in België stemplicht. Er kunnen toch bepaalde omstandigheden zijn waardoor je niet naar het stembureau kan gaan. Je kan dan een andere kiezer in jouw naam laten stemmen door hem een volmacht te geven. Deze volmacht kan je terug vinden op de website verkiezingen.fgov.be of kan je op de dienst Burgerzaken afhalen.

Bijkomend heb je ook nog een extra attest nodig, afhankelijk van de situatie:

Je bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe voeren.
Je voegt een medisch attest bij de volmacht.

Je bent omwille van beroeps- of dienstredenen in de onmogelijkheid om je in het stembureau aan te bieden.
Je voegt bij de volmacht een attest van de werkgever. 

Je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan.
Je voegt bij de volmacht een attest van de directie van de instelling waar je studeert.

Je verblijft tijdelijk in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet-beroepsreden)
Je voegt bij de volmacht een attest toe dat door de burgemeester ondertekend moet worden. Je vindt dit attest op verkiezingen.fgov.be of je kan het verkrijgen op onze dienst Burgerzaken. Bij dat attest voeg je de nodige bewijsstukken toe. Als je deze niet kan voorleggen, moet je een verklaring op erewoord ondertekenen.

De persoon die in je plaats stemt, moet volgende documenten meebrengen naar het stembureau:

 • het volmachtformulier
 • zijn identiteitskaart
 • zijn oproepingsbrief
 • uw oproepingsbrief
 • het attest dat bewijst dat je zelf niet kan stemmen. 

De persoon die in je plaats stemt, geeft deze formulieren af aan de voorzitter van het stembureau waar je moet gaan stemmen.  

Wanneer ontvang je je oproepingsbrief?

Elke kiezer heeft normaal gezien zijn stembrief al ontvangen. In Lummen zullen we opnieuw op papier stemmen. In België geldt er stemplicht. Onder bepaalde omstandigheden kan je een volmacht geven aan een andere persoon. Meer info vind je bij de bovenstaande vraag 'Hoe geef je volmacht aan iemand?  

Wie mag stemmen?

Om te mogen stemmen moet je als Belg aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op 26 mei 2019 (leeftijdsvoorwaarde);
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente, ten laatste op 1 maart 2019, de dag waarop de kiezerslijst afgesloten wordt (inschrijvingsvoorwaarde);
 • Je mag zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing.

 

Hoe stem je geldig op papier?

Je kan geldig stemmen door het uitbrengen van:

 • een lijststem, als je akkoord gaat met de volgorde waarin de kandidaten op de lijst staan. Dit wordt ook wel de "kopstem" genoemd. Je stemt op geen enkele kandidaat, enkel voor een bepaalde partij. 
 • een naamstem, meerdere naamstemmen op eenzelfde lijst of een lijststem in combinatie met een of meer naamstemmen binnen dezelfde lijst, als je de volgorde waarin de kandidaten op die lijst voorkomen, wil wijzigen. Dit zijn de "voorkeurstemmen". Je stemt dus op een of meerdere kandidaten binnen een lijst, al dan niet in combinatie met een stem voor die lijst .

Of bekijk hier het filmpje!

Op welke locaties kan je stemmen?

Op je oproepingsbrief zal de exacte locatie staan waar je dient te stemmen. Voor Lummen zijn dit 6 locaties:

 • GCOC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
 • OC De Link, Linkhoutstraat 196
 • OC De Kalen Dries, Meldertsebaan 2
 • Parochiezaal Eikenbos, Boskestraat 3
 • Parochiezaal St. Jozef, St.-Janstraat 9
 • WZC Het Meerlehof, Wijngaardstraat 15

 

Kandidatenlijsten

Op de website van binnenlandse zaken kan je alle kandidatenlijsten terugvinden:  https://verkiezingen.fgov.be/algemeen/kandidatenlijsten-en-stembiljetten

 

Wat neem je mee om te stemmen?

Vergeet onderstaande documenten niet mee te brengen als je komt stemmen. In Lummen kan je stemmen tussen 8 en 13 uur. De exacte locatie staat op je oproepingsbrief vermeld. 

 • Je oproepingsbrief
 • Je identiteitskaart 

 

Administratief centrum

Telefoon
013 390 590

Openingsuren en sluitingsdagen

(01/07/2019 tot en met 31/08/2019)
Openingsuren
1 jul 2019 tot 31 aug 2019
ma
-
di
-
wo
-
do
-
vr
-
Openingsuren
ma
-
di
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-
-
Checking status
Checking status
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox