Huurpremie

Als je meer dan 4 jaar ononderbroken bent ingeschreven op een wachtlijst voor een sociale woning, dan kan je een huurpremie krijgen van Vlaanderen.  Normaal gezien krijg je die premie automatisch.  Jouw sociale huisvestingsmaatschappij zorgt hiervoor.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de huurpremie moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Je staat minstens 4 jaar onafgebroken op de wachtlijst van sociale woningen (bij je sociale huisvestingsmaatschappij)
  • Je gezinsinkomen is niet hoger dan € 17.500 (te verhogen met € 1.570 per persoon ten laste)
  • De huurprijs van je huidige woning is niet meer dan € 590 + € 59 per persoon ten laste
  • Je huidige huurwoning moet overeenstemmen met de Vlaamse wooncode

Voor meer info kan je terecht bij de sociale dienst of bij de diensten van Wonen Vlaanderen.

Wat breng je mee:

- Laatst ontvangen aanslagbiljet

- Huurovereenkomst huidige woning

- Bewijs van huidige huurprijs (bv. rekeninguittreksel)

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox