Energiefonds aardgas en elektriciteit

Verwarm je met gas of elektriciteit? Maar is het financieel moeilijk om de maandelijkse facturen te betalen?

Categorie 1
personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Categorie 2
personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3
personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de
wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. 

Het Fonds komt voor maximum 100,00 EUR per jaar tussen in de kosten voor gas en elektriciteit

Kom met je gas- of elektriciteitsfactuur langs op de sociale dienst.

  • De kopie van de gas- of elektriciteitsfactuur.
Als je behoort tot categorie 1 of categorie 2:
  • je identiteitskaart,
  • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
Als je behoort tot categorie 3:
  • je identiteitskaart,
  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox