Energiefonds

Verwarm je met gas of elektriciteit? Maar is het financieel moeilijk om de maandelijkse facturen te betalen?

Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst?

Categorie 1
personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Categorie 2
personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39, verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3
personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de
wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan € 3.140.

Hoeveel bedraagt de toelage?

Het Fonds komt voor maximum 100,00 EUR per jaar tussen in de kosten voor gas en elektriciteit

Hoe vraag je de toelage aan?

Kom met je gas- of elektriciteitsfactuur langs op de sociale dienst.

Wat moet je meebrengen?

  • De kopie van de gas- of elektriciteitsfactuur.
Als je behoort tot categorie 1 of categorie 2:
  • je identiteitskaart,
  • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
Als je behoort tot categorie 3:
  • je identiteitskaart,
  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Administratief centrum

Telefoon
013 390 590

Openingsuren en sluitingsdagen

(01/07/2019 tot en met 31/08/2019)
Openingsuren
1 jul 2019 tot 31 aug 2019
ma
-
di
-
wo
-
do
-
vr
-
Openingsuren
ma
-
di
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-
-
Checking status
Checking status
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox