Financiële begeleiding

OCMW Lummen kan je op verschillende manieren begeleiden. We kunnen je weer op weg helpen met een eenmalige schuldbemiddeling of aan de hand van een begeleidingsplan. Maar ook budgetbeheer of een collectieve schuldenregeling behoren tot de mogelijkheden.

Financiële begeleiding in de vorm van:

De maatschappelijk assistent zal je financiële situatie onderzoeken, neemt contact op met de schuldeisers en tracht de beschikbare middelen maximaal aan te wenden om via een afbetaalplan de openstaande rekeningen aan te zuiveren. Er zal steeds voldoende geld voor jou en je gezin gereserveerd worden zodat je je voeding, kleding, huur ... kan betalen.

De maatschappelijk assistent helpt je om je budget te ordenen en je uitgaven onder controle te krijgen. Je houdt je budget wel volledig zelf in handen. Hij zal samen met je nagaan hoeveel geld je nodig hebt voor je gezin, bijvoorbeeld voor huishuur, inkopen, gas en elektriciteit... Daarna maken jullie samen een plan op dat ervoor zorgt dat je alles kunt betalen en misschien zelfs een reserve kunt aanleggen. Als je schulden hebt, zal de maatschappelijk assistent ook bemiddelen met schuldeisers.
Minstens één maal per maand kom je samen met de maatschappelijk assistent om de uitgaven te bespreken en na te gaan of alle nodige betalingen zijn uitgevoerd. Tijdens de begeleiding worden er tips meegegeven op welke manier je kan besparen en hoe je het uitgavenpatroon kan verbeteren.

Budgetbeheer kun je vergelijken met budgetbegeleiding maar hier gaat het nog een stap verder doordat het inkomen beheerd wordt door je maatschappelijk assistent.

Dat betekent dat al je inkomsten rechtstreeks op een rekening van het OCMW terechtkomen. Die rekening staat op jouw naam, maar je kan zelf geen verrichtingen doen. Jouw maatschappelijk assistent betaalt alle rekeningen, vaste kosten en schulden met het geld van die rekening. Je krijgt van het OCMW ‘leefgeld’ dat we op een andere rekening (een ‘afnamerekening’) storten. Alleen jij kan geld opnemen van die rekening.

De maatschappelijk assistent stelt een inventaris op van alle inkomsten en uitgaven, waaronder eventueel schulden. Er  wordt onderhandeld met de verschillende schuldeisers om tot een haalbaar afbetalingsplan te komen. De maandelijkse afbetalingen aan de schuldeisers kunnen over verschillende jaren lopen, afhankelijk van de schuldenlast.
Ook wordt er geprobeerd om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Bij budgetbeheer heb je regelmatig contact met de maatschappelijk assistent om de stand van zaken in het dossier te bespreken. Tijdens deze gesprekken worden de uitgevoerde betalingen (dubbels van uitgaven worden meegegeven, indien gewenst) en eventuele andere wensen die weerslag hebben op het budget besproken.

Lopen je schulden erg hoog op? De collectieve schuldenregeling is bedoeld als uitweg, voor personen die met een overmatige schuldenlast worden geconfronteerd. Deze wet wil mensen met een structurele overmatige schuldenlast, een nieuwe kans geven.

De collectieve schuldenregeling kan enkel worden aangevraagd als:
- je kan bewijzen dat er een overmatige schuldenlast is
- je kan aantonen niet in staat te zijn op een duurzame wijze de schulden af te betalen
- je je onvermogen niet zelf in de hand heeft gewerkt
- je de laatste 6 maanden geen zelfstandige activiteit heeft uitgeoefend

Een collectieve schuldenregeling is een regeling voor de arbeidsrechtbank. Om een collectieve schuldenregeling te bekomen moet er een verzoekschrift opgesteld worden. Het verzoekschrift vermeldt alle schuldeisers, maar ook alle inkomsten, tegoeden, roerende en onroerende goederen, enz... Bij het opstellen van dit verzoekschrift kan onze jurist helpen, of kan er doorverwezen worden naar een pro deo advocaat als je hierop aanspraak kan maken.

De arbeidsrechtbank oordeelt of collectieve schuldenregeling de gepaste hulpverlening is. Indien dat zo is, wijst de rechter een schuldbemiddelaar aan. Dit kan het OCMW (het OCMW van Lummen heeft een erkende dienst voor schuldbemiddeling), maar ook een advocaat, notaris, deurwaarder of een andere erkende instelling zijn.

Het grote voordeel van deze collectieve schuldenregeling is dat de schuldeiser(s) geen beslag kunnen leggen op jouw goederen. Ook worden de intresten op jouw schulden bevroren, zodat de kosten niet blijven aangroeien.

Belangrijke opmerking: collectieve schuldenregeling is niet gratis!

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox