Aanleg fietspaden en riolering in Blanklaarstraat, Violetstraat en Baanhuisstraat

De gemeente Lummen, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de rioolbeheerders Fluvius en Aquafin vernieuwen vanaf januari 2021 de N725 Blanklaarstraat in Lummen, tussen de N29 Grote Baan en de grens met Vlaams-Brabant. Ook de gemeentewegen Baanhuisstraat en Violetstraat worden aangepakt. De herinrichting beoogt meer fietsveiligheid en een duurzaam waterbeheer. De werken worden gefaseerd uitgevoerd en zullen vermoedelijk tot eind 2021 duren.

Situering
De N725 is een gewestweg die de provincies Limburg en Vlaams-Brabant doorkruist. De rijweg verbindt zo Tessenderlo over Kermt met Hasselt. De N725 is als gewestweg vooral bedoeld ter promotie van het fietsverkeer en het openbaar vervoer.

Op het grondgebied van Lummen is de N725 een van de belangrijkere verkeersadars. Het verbindt het centrum van Lummen met haar omliggende woongebieden, en is tegelijk belangrijk voor de ontsluiting van die woonkernen naar Diest, Beringen en Tessenderlo.

Ons projectgebied situeert zich op de N725 Blanklaarstraat in Blanklaar, tussen het kruispunt van de N29 Grote Baan en de grens met Diest (Vlaams-Brabant). De aansluiting van de N725 op de N29 grote baan valt niet binnen deze projectzone, maar wordt mee uitgevoerd bij de aanleg van de rotonde in de plaats van het huidige kruispunt.

In deze zone takken twee gemeentewegen aan op de gewestweg, meer bepaald de Violetstraat en de Baanhuisstraat. Beide wegen worden vernieuwd tussen de Blanklaarstraat en de Grote Baan. Het stuk van de Baanhuisstraat richting Vleugt valt buiten de scope van de werken.

Nieuwe fietspaden voor verdere uitbouw veilige fietspaden
Over de volledige projectzone van de Blanklaarstraat komen aan weerszijden nieuwe fietspaden. Het gaat om enkelrichtingsfietspaden in asfalt van 1,75 meter breed. Afhankelijk van de ligging binnen of buiten de bebouwde kom, zijn de fietspaden vrijliggend of aanliggend verhoogd. Concreet zijn de fietspaden aanliggend tussen de N29 en einde bebouwing, richting Tessenderlo. Vanaf dan tot aan de gemeentegrens zijn de fietspaden vrijliggend. In Vleugt (Diest) sluiten ze aan de op de bestaande toestand.

Met de aanleg van de fietspaden langs de Blanklaarstraat wordt opnieuw een ontbrekende schakel weggewerkt in de verdere uitbreiding van een veilige fietsverbinding langs de N725 tussen Tessenderlo en Kermt. In dat kader leggen AWV en Lummen vandaag ook al nieuwe fietspaden aan langs de Meldertsebaan/Dikke Eikstraat. En ook de langverwachte aanleg van de rotonde op het kruispunt van N29 Grote Baan zal volgend jaar concreet worden uitgevoerd.

Nieuw wegdek en toegangspoort bij begin zone 50
Aan het begin van de bebouwde kom (huisnummer 58), komende van de Tessenderlo, wordt een toegangsport voorzien, waarbij de rijweg aan weerskanten uitbuigt. De asverschuiving van de rijweg moet de snelheid van het verkeer doen afnemen. Door de uitbuiging zal deze toegangspoort de overgang van zone 70 km/u naar 50 km/u fysiek verduidelijken.

Samen met de aanleg van de fietspaden, wordt ook de rijweg volledig vernieuwd in asfalt. Dat zal het rijcomfort aanzienlijk verbeteren. De inritten van de aangrenzende percelen worden heraangelegd in betonstraatstenen.

Duurzaam waterbeheer
De rioolbeheerder Fluvius en Aquafin grijpen de wegenwerken aan om ondergronds de riolering te vernieuwen. De bedoeling is om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen waardoor in een latere fase het vuilwater volledig kan losgekoppeld worden van de Veldbeek.

In de volledige projectzone komt er een nieuwe DWA-riolering voor vuilwater. In de Blanklaarstraat en de Violetstraat komt er ook een nieuwe RWA-riolering voor regenwater. De rioolbeheerders zullen ook gebruikmaken van baangrachten, met het oog op een vertraagde afvoer van het hemelwater. In de Baanhuisstraat komt er tot slot ook een pompstation, om het afvalwater naar een hoger gelegen punt te vervoeren.

Gemeentewegen Baanhuisstraat en Violetstraat
In de gemeentewegen Baanhuisstraat en Violetstraat worden dus zowel riolerings- als wegeniswerken uitgevoerd. De rijweg wordt opnieuw volledig opgebouwd.

Gefaseerde uitvoering voor minder hinder
De werken aan de Blanklaarstraat, Baanhuisstraat en Violetstraat starten in januari 2021. Dat gebeurt in verschillende fases om de hinder voor zowel aangelanden als doorgaand verkeer in de mate van het mogelijke te beperken. De volledige uitvoeringstermijn bedraagt ongeveer een negental maanden, tot eind 2021.

Minderhinder-maatregelen
Riolerings- en wegenwerken zonder hinder zijn helaas onvermijdelijk. Bestuur en aannemer doen er wel alles om de hinder voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. In de zone waar gewerkt wordt, zal er geen doorgaans geen verkeer mogelijk zijn. De rijweg zal er met andere woorden volledig worden afgesloten. Zowel voor fietsers als voor plaatselijk en doorgaand verkeer worden er per fase de nodige maatregelen getroffen.

Vooral tijdens heraanleg van de Blanklaarstraat zal de hinder het grootst zijn. De gewestweg is dan immers volledig afgesloten tussen de N29 Grote Baan en de Vleugtstraat. Afhankelijk van de aanrijroute gelden er verschillende omleidingen, die maximaal via gewestwegen verlopen:

  • Van Tessenderlo naar Lummen, en omgekeerd: over Schaffen, via de N174 Nieuwe Dijkstraat
  • Van Paal naar Deurne/Tessenderlo: via de Tessenderloosesteenweg
  • Van Diest/Schaffen naar Tessenderlo: via de N174 Nieuwe Dijkstraat

Voor fietsers geldt er een omleiding in beide richtingen via de Baanhuisstraat (nadat die is vernieuwd) tussen Vleugt en Meldert.

De bushaltes in de werfzone worden tijdelijk niet bediend. Informeer  op www.delijn.be over de gewijzigde dienstregeling.

Digitale nieuwsbrief

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over het project. U kan zich ook inschrijven op de nieuwsbrief van het Agentschap Wegen en Verkeer, zo blijft u vlot op de hoogte. Inschrijven kan via deze link.

Vragen?

Contacteer bereikbaarheidsadviseur Frederik Bronckaerts via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of 011 433 855.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox