Vastgoedinformatie

Print

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je aan een aantal verplichtingen voldoen. Zo ben je als verkoper verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie – ook wel vastgoedinformatie genoemd – te verschaffen aan de (kandidaat) koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren, als voor notarissen of vastgoedmakelaars.

Algemene informatie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds een ‘stedenbouwkundig uittreksel’ als zijnde een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister waarin een samenvatting gegeven wordt van respectievelijk de plannen en van de gegevens over de stedenbouwkundige vergunningssituatie die op het perceel van toepassing zijn.

Anderzijds is er de ‘vastgoedbrief’ waarin andere informatie die relevant is bij een eigendomsoverdracht van een onroerend goed wordt opgenomen. Het betreft o.a. informatie inzake milieu, huisvesting, rooilijnplannen, bescherming onroerend erfgoed en andere erfdienstbaarheden van openbaar nut.

Om de (kandidaat) koper zo volledig mogelijk te informeren worden best zowel het stedenbouwkundig uittreksel als de vastgoedbrief aangevraagd.

Meer informatie over informatieverplichtingen bij verkopen van vastgoed kan je terugvinden op de website van Ruimte Vlaanderen 

Hoe aanvragen?

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Vastgoedinformatie is een momentopname en heeft louter een informatieve waarde. Gebruik je deze informatie bij de verkoop van een vastgoed, dan mag het niet ouder zijn dan 1 jaar.

Denk eraan om de informatie tijdig aan te vragen! Houd er rekening mee dat de termijn voor aflevering van deze documenten 30 dagen bedraagt, en dit zowel voor de vastgoedinformatie als de uittreksels.

Kostprijs?

Voor de aflevering van deze informatie is een retributie verschuldigd. Het juiste bedrag per perceel staat vermeld op het aanvraagformulier en dient overgeschreven te worden op het rekeningnummer 097-1721300-35.

Administratief centrum

Telefoon
013 390 590

Openingsuren en sluitingsdagen

(01/07/2019 tot en met 31/08/2019)
Openingsuren
1 jul 2019 tot 31 aug 2019
ma
-
di
-
wo
-
do
-
vr
-
Openingsuren
ma
-
di
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-
-
Checking status
Checking status
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox