Bekendmakingen

Print

Een openbaar onderzoek maakt onderdeel uit van een juridische procedure. Een openbaar onderzoek geeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren te formuleren. Op deze pagina houden we een overzicht bij van alle huidige openbare onderzoeken die te maken hebben met de gemeente Lummen.

Een overzicht van alle openbare onderzoeken, reglementen, retributiereglementen. 

Bekendmakingen gemeentebelastings- en retributiereglementen

Datum goedkeuring

Datum bekendmaking
Gemeenteraadsbesluit
GR 17/12/201828/12/2018Addendum bij het kermisreglement 15/02/2016
GR 17/12/201828/12/2018Huisvuilbelasting 2019
GR 17/12/201828/12/2018Aanvullende belasting op de personenbelasting
GR 17/12/201828/12/2018Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2019
GR 25/06/201803/07/2018

Wijziging tarievenoverzicht buitenschoolse kinderopvang

GR 25/06/201803/07/2018Aanpassing tariefreglement culturele infrastructuur
GR 28/05/201801/06/2018

Aanpassing verhuur-en tariefreglement sportinfrastructuur

GR 16/04/201825/04/2018Goedkeuring retributiereglement voor AED-toestellen en een bijhorend onderhoudscontract
GR 18/12/201722/12/2017Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2018

GR 18/12/2017  

22/12/2017Aanpassing reglement inzake belastingen en retributies op de afgifte van administratieve stukken in kader van de omgevingsvergunning
GR 11/09/201722/09/2017Goedkeuring reglement op de aanrekening van aanmaningskosten op niet betaalde fiscale en niet fiscale schulden
GR 30/03/201705/04/2017Goedkeuring reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen

GR 30/03/2017

05/04/2017Goedkeuring reglement heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen
GR 20/02/201724/02/2017Goedkeuring reglement op de afgifte van administratieve stukken
GR 16/01/2017
20/01/2017Goedkeuring reglement betreffende de inventarisatie van de heffing op leegstaande woningen, gebouwen en-of kamers

Bekendmakingen reglementen

Datum
goedkeuring
Datum bekendmaking Gemeenteraadsbesluit
GR 18/03/201927/03/2019Gebruikersreglement bibliotheek Lummen
GR 18/02/201928/02/2019Aanvullend reglement betreffende het parkeren voor elektrische voertuigen
GR 18/02/201928/02/2019Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het verkeer in de Oosterhovenstraat, kruispunt Onze-Lieve-Vrouwstraat

GR 18/02/2019

28/02/2019

Aanvullend reglement houdende maatregelen mbt het verkeer buurtweg 60 (doorsteek Schalbroekstraat-Schulensebaan)
GR 21/01/201925/01/2019Algemene voorwaarden gemeentelijk vrijetijdsaanbod
GR 17/12/201828/12/2018Budget 2019
GR 17/12/201828/12/2018Aanpassing HHR studio Mudanza
GR 10/09/201824/09/2018Schoolreglement De Zonnebloem 2018
GR 10/09/201824/09/2018

Reglement uitleenmaterialen  

GR 25/06/20183/7/2018

Wijziging van het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang

GR 25/06/20182/07/2018

Aanpassing huishoudelijk reglement GCOC Oosterhof

GR 28/05/20181/06/2018Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het verkeer in het Broedersveld
GR 28/05/20181/06/2018

Politiereglement clubhuizen motorclubs Reglement

GR 18/12/201722/12/2017Lokaal toewijzingsreglement - bejaardenwoningen Helvetiastraat 36

GR 18/12/2017 

22/12/2017Aanpassing verhuur- en tariefreglement sportinfrastructuur
GR 18/12/2017 22/12/2017Aanpassing reglement van de gemeentelijke mantelzorgtoelage
GR 18/12/2017 22/12/2017Aanpassing reglement van de gemeentelijke toelage voor personen met een beperking
GR 24/04/201728/04/2017Goedkeuring reglement voor verkoop van bouwgronden 
GR 16/01/201720/01/2017Aanpassing addendum aan politiecodex GAS LRH-schrapping blauwe zone

 

Bekendmakingen politiereglementen

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 3 loten waarvan 1 lot voor OB en 2 loten voor HOB Geeneindestraat (tussen nr 136 en 142)

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse en zwembad

 Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een woning met tuinberging en zwembad en heraanplant ter rechtzetting van illegale ontbossing, Thiewinkelstraat 62 te 3560 Lummen (02018-00184OP/OMV_2018151241)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het slopen van een bestaand houten tuinhuis en het bouwen van een vrijstaande garage met tuinberging, Ashoekstraat 3 te 3560 Lummen (02018-00191OP - OMV_2018151770)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport en overdekt terras, Burgemeester Vandenhovestraat 8 te 3560 Lummen (02018-00190OP - OMV_2018154620).

 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning in open bouwvorm, Kambergen 4 te 3560 Lummen (02018-00193OP - OMV_2018156809).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, Alex jenkinsstraat 6 te 3560 Lummen (O2018-00188OP / OMV_2018153975).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het gedeeltelijk slopen van een bestaand bedrijfsgebouw en het bouwen van 6 bedrijfsverzamelgebouwen fase1, Bosstraat 44 te 3560 Lummen (O2018-00174OP / OMV_2018136108).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een woning in halfopen bouwvorm en bouwen losstaande garage, Genenbosstraat 21A te 3560 Lummen (02018-00189OP - OMV_2018154146).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het gedeeltelijk slopen van een bestaand bedrijfsgebouw en verbouwen en herindelen van een bestaand bedrijfsgebouw (fase 2), Bosstraat 44 te 3560 Lummen (02018-00175OP - OMV_2018146033).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verbouwen en uitbreiden van zonevreemde ééngezinswoning, ontbossen en afbreken van bijgebouwtjes, Haspengouwstraat 2 te 3560 Lummen (02018-00200OP - OMV_2018157260).

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag omgevingsvergunning voor de uitbreiding en wijziging van de vergunde inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen, Dellestraat 16 te 3560 Lummen (02019-00017OP/OMV_2018074580). 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verbouwen en uitbreiden van een woning (deels in agrarisch gebied), verbouwen en herbestemmen stal naar opslagplaats, verbouwen stalplaats, bouwen van een tuinhuis, kappen van bomen en aanleggen siervijver en stallen van voertuigen (klasse 3), Ijzestraat 4te 3560 Lummen (O2019-00007OP/OMV_2019002796)

  • Termijn openbaar onderzoek 25/02/2019 - 26/03/2019 (gepubliceerd op 18/02/2019)
  • Affiche 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het houden van maximaal 8 alpaca's met bijhorende mestopslag, Dikke Eikstraat 20 te 3560 Lummen (02019-00016OP/OMV_2019011179)

 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het inrichten van twee motorcrosswedstrijden per jaar gedurende vijf jaar, Kwezelstraat z/n te 3560 Lummen (02019-00032OP/OMV_2019021803).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor een gemengd project voor wegenis- en rioleringswerken en de aanleg van een bufferbekken (stedenbouwkundige handelingen) en een ingedeelde inrichting/activiteit klasse III (bemaling), Schippersstraat en St.-Rochusstraat te 3560 Lummen (02019-00013OP/OMV_2019005868).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het herbouwen op een gewijzigde plaats van een zonevreemde woning na afbraak van de bestaande woning en schuur, Schuilenbroekstraat 5 te 3560 Lummen (02019-00015OP/OMV_2019009236).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het plaatsen van een veranda, Kerkhofstraat 6 te 3560 Lummen (02019-00027OP/OMV_2019019118).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een vrijstaande woning met geschakeld garagevolume, Alex Jenkinsstraat 2 te 3560 Lummen (02019-00031OP/OMV_2019020414).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een grondgebonden eengezinswoning in open bouwvorm, Kriekelse Hoekstraat 21 te 3560 Lummen (02019-00034OP/OMV_2019022075).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, Kempenstraat 20 te 3560 Lummen (02019-00014OP/OMV_2018147171)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met gekoppelde carport, Gestelstraat 29 te 3560 Lummen (02019-00037OP/OMV_2019009188).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning en slopen serre, Bosstraat 42 te3560 Lummen (02019-00041OP/OMV_2019014514)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het aanleggen van een zwembad en regularisatie van een tuinberging en verhardingen, Opworpstraat 47B te 3560 Lummen (02019-00040OP/OMV_2019025035).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van een perceel in 5 loten waarvan 2 loten voor halfopen bebouwing (lot 1 en 2) en 3 loten voor open bebouwing (loten 3, 4 en 5), verkaveling Geeneindestraat te 3560 Lummen (02019-00002V/OMV_2019008193).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een ééngezinswoning, St.-Rochusstraat te 3560 Lummen (02019-00026OP/OMV_2019016845).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het gemengd project voor wegenis- en rioleringswerken in en rondom de St.-Sebastiaanstraat , St.-Lutgardisstraat, Ijzerstraat, Driesenbosstraat...(stedenbouwkundige handelingen) en een ingedeelde inrichting/activiteit klasse II (bemaling) te 3560 Lummen (02019-00049OP/OMV_2018087531).

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van een grondgebonden eengezinswoning in open bouwvorm, O.L.Vrouwstraat 24 te 3560 Lummen (O2019-00029OP/OMV2019019914)

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van een veranda en verleggen van een gracht, Geerstraat 30 te 3560 Lummen (O2019-00039OP/OMV2019022850)

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse en zwembad 6 Septemberstraat 36 te 3560 Lummen (O2019-00025OP/OMV2019017796)

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning gemengd project voor het regulariseren en verbouwen van een bestaande loods, afbreken van een overgunde loods en bouwen van een nieuwe loods in functie van loonwerken (stedenbouwkundige handelingen) en een ingedeelde inrichting/activiteit klasse III (stallen voertuigen) 6 Septemberstraat 43 te 3560 Lummen (O2019-00011OP/OMV2018131601)

 

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het gemengd project voor het bouwen van een mestopslag en exploiteren van een ingedeelde inrichting, Venusbergstraat 1 te 3560 Lummen (02019 - 00030OP/OMV_2018137978).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het gemengd project voor het bouwen van een nieuwe loods aan een bestaand bedrijf en de vroegtijdige hernieuwing van de inrichting voor het produceren van betonproducten, Kanaalstraat 13 te 3560 Lummen (02019-00073OP/OMV_2019019557).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het gemengd project voor het bouwen en exploiteren (klasse 1) van één windturbine (site Puratos), Dellestraat 18 te 3560 Lummen (02019-00084OP/OMV_2019026918).

Beslissingen omgevingsvergunning

 

Openbare onderzoeken overige dossiers

Bekendmaking openbaar onderzoek waterbeheerplanning  

  • Termijn openbaar onderzoek: 19/12/2018 - 18/06/2019
  • informatie

 Bekendmaking openbaar onderzoek voor de wijziging van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

 Bekendmaking openbaar onderzoek over Landinrichtingsplan (LIP) “Mijn Mangelbeek"

Beslissingen overige dossiers

Administratief centrum

Telefoon
013 390 590

Openingsuren en sluitingsdagen

(01/07/2018 tot en met 31/08/2018)
Openingsuren
1 jul 2018 tot 31 aug 2018
ma
-
di
-
wo
-
do
-
vr
-
Sluitingsdagen
(01/09/2018 tot en met 30/06/2019)
Openingsuren
1 sep 2018 tot 30 jun 2019
ma
-
di
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-
-
Checking status
Checking status
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox