Rioleringswerken Geneiken

Print

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werken Aquafin en Fluvius aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. We bouwen installaties waar rioolwater wordt gezuiverd, vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken.

Op dit ogenblik hebben we plannen voor een rioleringsproject in Geneiken.

Op dit ogenblik hebben we plannen voor een rioleringsproject in Geneiken :

De opdrachtgevers Aquafin, Fluvius en gemeente Lummen, hebben in samenwerking met studiebureau Sweco Belgium, een infodossier samengesteld :

  1. Algemene projectinfo: wat gaat er gebeuren, waarom dit project, …
  2. Info over de verplichte afkoppeling van riool/regenwater op uw eigendom
  3. Schetsontwerp van de herinrichting wegenis in de Geneikenstraat
  4. Schetsontwerp van de herinrichting van de schoolomgeving

Aquafin en Fluvius ontwerpen momenteel een rioleringsproject in de Koekoekstraat, Oudestraat, Tuinstraat, Geneikenstraat, Sacramentstraat, Lijsterstraat en Dwarsstraat.  

Het doel van de werken is om bovengenoemde straten te voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel waarbij we het afvalwater afvoeren naar een zuiveringsstation en het regenwater maximaal infiltreren en het overige regenwater gebufferd (d.w.z. vertraagd) afvoeren naar een waterloop.

Gecombineerd aan de rioleringswerken investeert de gemeente in de vernieuwing van de wegenis.

De Geneikenstraat werd volledig herbekeken. Er werd gezocht naar verkeersremmende maatregelen, het verhogen van de veiligheid en het opwaarderen van de schoolomgeving.

In de overige straten wordt de rijweg ook volledig vernieuwd, hier zal een rijweg in asfalt worden aangelegd, welke aan weerszijde wordt opgesloten met een betonnen element. Enkel de zijstraat van de Sacramentstraat, naar de Gilde, wordt hersteld met een betonverharding.

 

Meer info over het verloop van werken van Aquafin vindt u hier.

Volgens de huidige prognose starten de werken na de zomer van 2021. Deze startdatum is echter geen absoluut gegeven en kan steeds beïnvloed worden door externe factoren.

Er wordt een infomarkt georganiseerd in de gemeenteschool De Zonnebloem op woensdag 21/10/2020 tussen 16u en 20u. Om de coronamaatregelen te respecteren, vragen we u voorafgaand een tijdslot te reserveren via deze link.

 

Om iedereen een mogelijkheid te kunnen aanbieden om aanwezig te zijn, vragen we tevens dat er per adres maximaal 1 persoon de infomarkt bezoekt.

Tot slot is het verplicht een mondmasker te dragen binnen de school.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox