Evenementen organiseren in tijden van Corona

Gezien de huidige coronamaatregelen, moeten de cultuur- en ontspanningscentra hun deuren weer sluiten. Elke vorm van georganiseerde vrijetijdsbesteding is verboden. Ook jouw originele evenement moet dus even wachten. Van zodra er weer versoepelingen plaats vinden, kan je terug gebruik maken van de event tool van CERM om te kijken of jouw activiteit mag doorgaan.

Event tool

Wil je een evenement organiseren, dan is het op dit moment niet altijd even eenvoudig om in te schatten of dat kan onder de geldende maatregelen, en welke risico's dat eventueel met zich meebrengt. Het invullen van de "evenementenmatrix" van de Vlaamse overheid en een bijkomend formulier van de dienst vrije tijd zorgen voor meer duidelijkheid.

Volg het onderstaand stappenplan, klik de verschillende stappen open voor meer uitleg:

Er is momenteel een online tool voor de eventsector: www.covideventriskmodel.be. Met deze tool kunnen organisatoren het COVID-veiligheidsrisico van hun event in kaart brengen. De tool is zo opgebouwd dat je door het invullen van een eenvoudige vragenlijst een event kan scannen op haar COVID-veiligheidsrisico. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het COVID-virus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen. De tool zal inzicht verschaffen in hoe het samenspel tussen eigenschappen en preventieve maatregelen het veiligheidsrisico van een event bepaalt:

  • Een rood label geeft aan dat het event een groot risico kan vormen voor verdere verspreiding van het virus.
  • Voor een event met een oranje label wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken alvorens het te (laten) organiseren.
  • Een groen label geeft aan dat het event als voldoende COVID-veilig wordt beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden.

Deze labels zijn adviserend en geven enkel inzicht in het COVID-veiligheidsrisico. Voor de organisatie van een event moet er uiteraard ook nog met andere veiligheidsrisico’s rekening gehouden te worden.

Naast de Vlaamse "event tool", polst het "aanvraagformulier organisatie evenement m.b.t. maatregelen Covid-19" naar nog bijkomende informatie die van belang is bij het inschatten van risico's en het bepalen of een evenement kan doorgaan.

Stuur het resultaat van je ingevulde event tool + het ingevulde aanvraagformulier "organisatie evenement m.b.t. maatregelen Covid-19". door naar vrijetijd@lummen.be. Op basis hiervan wordt dan bekeken of een voorafgaandelijke goedkeuring door de Burgemeester noodzakelijk is. Elke aanvraag zal daarnaast ook ter kennisgeving worden doorgestuurd naar politiezone Limburg Regio Hoofdstad.

Let op: het "aanvraagformulier m.b.t. maatregelen Covid-19" bekijkt het evenement enkel vanuit de bril van de regels met betrekking tot de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Het vervangt dus niet de klassieke verplichte evenementenaanvraag voor die evenementen waarvoor een goedkeuring tot organisatie nodig is van het college van burgemeester en schepenen! Hiervoor bestaat een ander formulier dat minstens 6 weken vooraf ingevuld ingediend te worden via vrijetijd@lummen.be. Meer informatie rond de evenementen waarvoor die bijkomende evenementenaanvraag verplicht is, en het daarbij horende aanvraagformulier vind je hier.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox