Lichthinder en lichtvervuiling

Tegenwoordig is het nachtelijke donkere landschap bij ons een zeldzaamheid geworden, met nare gevolgen voor mens, dier en plant. 

Nacht van de Duisternis - logo

Vroeger was er een duidelijk onderscheid tussen de donkere nacht en de heldere dag. Tegenwoordig is dat nachtelijke donkere landschap bij ons een zeldzaamheid geworden, met nare gevolgen voor mens, dier en plant. Vlaanderen behoort tot een van de meest verlichte regio’s ter wereld.

Zo veroorzaken lichthinder en lichtvervuiling bij mensen slaapstoornissen en een hele reeks gezondheidsproblemen. Tegelijk is de verstoring van de nachtelijke duisternis schadelijk voor het leven van nachtdieren, evenals voor de ontwikkeling en groei van heel wat planten.
Naast de schade aan de nachtelijke natuur vormt de lichtverspilling ook een bron van bijkomende vervuiling, want voor dit verspilde licht werd ook energie opgewekt, wat zelf ook heel wat vervuiling veroorzaakt.

'Lichthinder’ is overlast veroorzaakt door kunstlicht, rechtstreeks door verblinding, ongewenst licht op specifieke plekken of als verstorende factor voor mens, dier en plant.
‘Lichtvervuiling’ is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht. Dit tast de nachtelijke omgeving in haar geheel aan.

Ook jij kan je steentje bijdragen. Verlicht steeds enkel waar en wanneer dat absoluut noodzakelijk is, enkel zoveel als nodig en met de juiste middelen. Geniet opnieuw van de duisternis, en de pracht van een nachtelijke hemel. Belangrijk om weten: ook met minder licht kunnen we de nodige en gewenste veiligheid verzekeren!

Meer informatie: https://nachtvandeduisternis.be/wat-achtergrond/

Om de impact van lichthinder en lichtvervuiling in de kijker te zetten, vindt op zaterdag 8 oktober 2022 opnieuw een Nacht van de Duisternis plaats. 

De gemeente Lummen sluit zich uiteraard aan bij deze actie. Zo zal de klemtoonverlichting drie opeenvolgende nachten gedoofd worden aan de kerk van Lummen-centrum, aan de kerk van Linkhout, aan het Administratief Centrum. 

Met de ‘Legende- en druppelkeswandeling’ van 15 oktober speelt Natuurpunt Lummen eveneens in op deze problematiek.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen - overzichtfiche

Zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) werden opgemaakt door de Verenigde naties en dienen wereldwijd als leidraad om een duurzame koers te varen.

De Nacht van de Duisternis kadert in doelstelling

  • 3 Goede gezondheid en welzijn,
  • 7 Betaalbare en duurzame energie,
  • 11 Duurzame steden en gemeenschappen,
  • 13 Klimaatactie,
  • 15 Leven op het land.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox