Heraanleg wegenis en kruispunt van de Zwarte Ring

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat het kruispunt van de Zwarte Ring heraanleggen, in samenwerking met AWV, Fluvius en de gemeente Lummen. Het project heeft als doel de verkeersveiligheid van alle weggebruikers en de omwonenden te verhogen.

  • Het vierarmig kruispunt wordt omgevormd tot een enkelstrooksrotonde.
  • De 4 bushalten worden geoptimaliseerd.
  • Aan beide zijden van de rijbaan komt een éénrichtingsfietspad, afgescheiden door middel van klinker/groenzone.
  • De Heuvelweg, Borgerstraat en Baanhuisstraat worden ook vernieuwd omwille van de aanleg van de een gescheiden riolering.
  • Voor de realisatie moeten 11 bomen worden gerooid. In de plaats komen er 4 hoogstammige bomen en lage beplanting op de rotonde. Langsheen het hele project worden er groenbermen voorzien. 
  • Op verschillende locaties zullen er terreinaanlegwerken plaatsvinden zoals het uitgraven van een bufferbekken, het dempen of profileren van grachten.
  • Tot slot zal er ook een nieuwe ledverlichting geplaatst worden binnen de volledige projectzone.

Voor de aanvraag tot omgevingsvergunning wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd van 27 november tot en met 26 december.

Het dossier ligt ter inzage op de dienst omgeving van het gemeentebestuur tot de sluiting van het openbaar onderzoek.

Via het Omgevingsloket kan je beperkte informatie bekijken over deze aanvraag.

Bezwaren of opmerkingen kan je indienen:

  • Via het Omgevingsloket 
  • Schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen

Bezwaren moeten uiterlijk op 26 december 2020 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer O2020-00183OP.

Wij willen de omwonenden graag uitgebreid informeren over dit project. Daarom zal er een informatievergadering georganiseerd worden waarbij er vragen kunnen gesteld worden aan AWV en het studiebureau. Gezien de huidige coronamaatregelen zal deze vergadering digitaal doorgaan. De omwonenden krijgen hiervoor nog een afzonderlijke uitnodiging.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox