Melden van stormschade 4 juni

De zware stormwinden die op 4 juni over Vlaanderen raasden, hebben op diverse plaatsen schade aangericht. Het Vlaams Rampenfonds heeft opdracht gekregen te onderzoeken of dit stormweer als een algemene ramp kan worden erkend. Wie schade heeft geleden, kan dit melden bij de gemeente Lummen.  

De gemeente verzamelt alle informatie van de getroffenen met het oog op het indienen van een erkenningsaanvraag. Bezorg het ingevulde formulier  (zie bijlage) aan gemeente Lummen via afgifte aan het onthaal of via stormschade@lummen.be 

Opgelet
Indien je schade hebt geleden, contacteer eerst jouw verzekeringsmaatschappij. De tegemoetkoming voor schade veroorzaakt door storm wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand-“eenvoudige risico’s"). Meer informatie hierover vind je op de website van Vlaanderen. 

De gemeente kan tot uiterlijk 2 augustus 2019 (60 dagen nadat het schadelijk weersverschijnsel zich voordeed) een vraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds om het grondgebied te laten erkennen als getroffen door een algemene ramp. Op basis van de verzamelde gegevens  wordt aan de hand van wetenschappelijke of financiële criteria onderzocht of het weerfenomeen uitzonderlijk is en voor een erkenning tot algemene ramp in aanmerking komt. Vervolgens kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp.  
Pas na publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad kunnen aanvragen tot schadevergoeding ingediend worden bij het Vlaams Rampenfonds.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox