Geen hondenkwekerij in Lummen

Op 21 augustus jongstleden werd door Rudy Guedens, tevens uitbater van de hondenkwekerij het Hezehof in Diest, een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe hondenkwekerij in Lummen. Aangezien deze aanvraag werd ingediend conform de wettelijke procedure moest het openbaar onderzoek dan ook opgestart worden door de burgemeester.
Vanaf de bekendmaking van het openbaar onderzoek kwamen er massaal bezwaarschriften binnen.

En het aantal bezwaarschriften groeit dagelijks. Daarnaast verschenen heel wat berichten in de pers omtrent deze problematiek en intussen werden meer dan 12 000 handtekeningen verzameld van dierenliefhebbers die tegen de bouw van een nieuwe hondenkwekerij waren. De hoeveelheid bezwaarschriften en het grote aantal handtekeningen tonen aan hoe fel de problematiek leeft, niet enkel bij de honden- en dierenliefhebbers maar bij iedereen met een hart voor dieren in het algemeen.

Uiteraard hebben wij als gemeentebestuur veel begrip voor de ongerustheid van onze inwoners en van de omwonenden in het bijzonder. Niet alleen zijn ook wij als gemeentebestuur uiterst bekommerd om het dierenwelzijn, bovendien zijn we ervan overtuigd dat dergelijke inrichtingen absoluut niet thuishoren in woongebieden, gelet op de overlast in het algemeen maar vooral ook omwille van de geluidshinder en de geurhinder die een dergelijke inrichting kan veroorzaken.

In het verleden hebben we trouwens steeds consequent gelijkaardige vergunningen geweigerd en dat zouden we deze keer opnieuw gedaan hebben. In de marge willen we trouwens benadrukken dat de reeds bestaande hondenkwekerij genaamd Het Hezehof, niet ligt op het grondgebied van Lummen, niettegenstaande de eigenaar communiceert met de naam Lummen in zijn contactgegevens. Die communicatie heeft in het verleden reeds voor de nodige verwarring gezorgd maar het gemeentebestuur van Lummen kan aldus in dat dossier geen enkel bevoegdheid uitoefenen, gezien het Hezehof in Diest ligt.

Vandaag maakt de burgemeester bekend dat de vergunningsaanvraag voor een nieuw hondenkweekcentrum in Molem werd ingetrokken. Uiteraard zijn we net als u verheugd over deze beslissing maar voor ons stopt het daar niet. Wij zullen een schrijven richten naar Vlaams minister van dierenwelzijn Weyts en hem, onder meer naar aanleiding van dit recente dossier, met aandrang vragen om de regelgeving rond het oprichten van dierenkweekcentra aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen en waar nodig ook de nodige aanpassingen door te voeren zodat huisdieren op een diervriendelijke en gewetensvolle manier kunnen worden grootgebracht.