welzijn

De dienst Welzijn houdt zich bezig met allerlei aspecten met betrekking tot welzijn. De dienst organiseert tal van sensibiliseringscampagnes rond verslaving en gezondheid, richt zich tot de doelgroep senioren middels de seniorenadviesraad en het seniorenkrantje en volgt het samenlevingsforum op, een adviesorgaan dat de gemeente wil overtuigen om meer aandacht te hebben voor gelijke kansen.

Contact
Dienst Welzijn
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Tel: 013 390 585
welzijn@lummen.be