beleidsdocumenten

Een gemeente produceert jaarlijks heel wat beleidsdocumenten. Die documenten zijn niet zomaar opgesteld. Ze geven weer wat de gemeente precies wil bereiken, wat de visie van het bestuur is op bepaalde beleidsdomeinen en welke acties het bestuur wil ondernemen. De meeste van deze documenten zijn via deze weg te downloaden. 

Overzicht mandatenlijst 2016 

Meer info
Dienst communicatie
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 590
F 013 390 591
E communicatie@lummen.be