Bekendmakingen reglementen

Bekendmakingen gemeentebelastings- en retributiereglementen


Gemeenteraad 11/09/2017:
Goedkeuring reglement op de aanrekening van aanmaningskosten op niet betaalde fiscale en niet fiscale schulden
   Datum bekendmaking 22/09/2017

Gemeenteraad 30/03/2017 :
Goedkeuring reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen
   Datum bekendmaking 05/04/2017
Goedkeuring reglement heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen
  
Datum bekendmaking 05/04/2017

Gemeenteraad 20/02/2017 :
- Goedkeuring reglement op de afgifte van administratieve stukken
   Datum bekendmaking 24/02/2017

Gemeenteraad 16/01/2017:
- Goedkeuring reglement betreffende de inventarisatie van de heffiing op leegstaande woningen, gebouwen en-of kamers
   Datum bekendmaking : 20/01/2017
 
Gemeenteraad 21/11/2016:
- Goedkeuring retributiereglement op het parkeren voor korte duur in Lummen 
   Datum bekendmaking : 25/11/2016
- Goekeuring reglement belasting inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen
   Datum bekendmaking : 25/11/2016

College van Burgemeester en schepenen 23/08/2016:
- Vaststelling tarieven speelpleinwerking
   Datum bekendmaking 01/09/2016

Gemeenteraad 28/06/2016 :
- Goedkeuring reglement inzake het laden en bergen van goederen ten gevolge van uitdrijvingen en voor de recuperatie van
                                     kosten hieruit voortvloeiend
   Datum bekendmaking 30/06/2016

Gemeenteraad 23/05/2016 :
Goedkeuring  reglement aanpassing verhuur- en tariefreglement sportinfrastructuur
   Datum bekendmaking 27/05/2016 


Meer info
Dienst Secretariaat
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 420
E secretariaat@lummen.be

Bekendmakingen reglementen

Gemeenteraad 16/01/2017:
Aanpassing addendum aan politiecodex GAS LRH-schrapping blauwe zone
   Datum bekendmaking : 20/01/2017
 
Gemeenteraad 17/10/2016:
- Goedkeuring wijziging reglement Lummense geschenkbon
   Datum bekendmaking : 28/10/2016

Gemeenteraad 12/09/2016: 
Politiecodex GAS politiezone Limburg regio Hoofdstad + raadsbeslissing
  Datum bekendmaking 16/09/2016
Addendum politiecodex GAS PZ LRH + raadsbeslissing
  Datum bekendmaking 16/09/2016 

Gemeenteraad 23/05/2016 :
 Goedkeuring  reglement aanpassing verhuur- en tariefreglement sportinfrastructuur 
   Datum bekendmaking 27/05/2016 

Gemeenteraad 24/04/2017:
- Goedkeuring reglement voor verkoop van bouwgronden 
  Datum bekendmaking 28/04/2017

Meer info
Dienst Secretariaat
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 420
E secretariaat@lummen.be