subsidies milieubeleid

De gemeente ondersteunt milieu- en natuurvriendelijke initiatieven door het geven van subsidies. Daanaast kan u voor energie- en waterbesparende investeringen ook terecht bij de intercommunale Infrax of bij de Vlaamse Overheid.

Volgende subsidies worden door de gemeente toegekend:

  • Subsidie hernieuwbare energie: voor de installatie van een zonneboiler of warmtepomp kan je bij de gemeente een subsidie bekomen.
  • Subsidie voor het behoud van zwaluwkolonies : de gemeente keert een toelage uit voor het instandhouden van een zwaluwkolonie

Documenten

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be