Menu

burgerzaken

De dienst burgerzaken bestaat uit vier subdiensten.
De burgerlijke stand registreert in authentieke akten de grote gebeurtenissen in het leven van de burger gaande van geboorte over huwelijk tot overlijden.
De bevolkingsdienst beheert het gemeentelijk bevolkingsregister en alle wettelijk omschreven taken die hier uit voortvloeien. Dit houdt een uitgebreid gamma aan administratieve taken in waarmee het leven van elke burger verweven is, zoals adreswijzigingen, identiteitsdocumenten en attesten allerhande.
Ook de dienst vreemdelingenzaken en de dienst strafregister werden aan burgerzaken toegevoegd na de recente politiehervorming.

Bevolking

 • afleveren van bewijzen van woonst, leven, samenstelling van gezin
 • uitreiking van rijbewijzen, reispassen en identiteitsdocumenten
 • uitvoeren van aangiftes van en effectieve adreswijzigingen
 • registreren van afstand van organen, verlengde minderjarigheid, voorlopige bewindvoering
 • vastleggen van verklaringen van wettelijke samenwoonst
 • uitvoeren van ambtshalve in- en/of afschrijvingen van inwoners
 • registratie van de wettelijk verplichte poliovaccinaties
 • voorbereiding van verkiezingen

Burgerlijke stand

 • aktes van geboorte, erkenning voor of na de geboorte, adoptie, voornaam- of naamswijziging, verwerving van belgische nationaliteit, aangifte van huwelijk, huwelijk, echtscheiding, overlijden
 • aanbrengen van noodzakelijke randmeldingen naast de desbetreffende akten
 • organisatie van huwelijken
 • aanvragen van Belgische nationaliteit
 • registratie van laatste wilsbeschikking inzake euthanasie, lijkbezorging, asbestemming
 • aanvragen betreffende begraven, ontgraven, grondconcessie
 • afleveren van uittreksels uit de verschillende registers van de burgerlijke stand
 • aanvragen stamboomopzoekingen behandelen

Strafregisters

 • Beheren van het strafregister
 • Uittreksels afleveren uit het strafregister

Vreemdelingenzaken

 • aangifte en inschrijving van vreemdelingen
 • afleveren van aankomstverklaringen, attesten van immatriculatie, identiteitsbewijzen
 • opmaken van verbintenis tot tenlasteneming, afleveren van arbeidskaart
 • alle dossiers doorsturen naar dienst vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel en verdere afhandeling

Medewerkers
Karina Bervoets
Vera Boons
Karine Deferm
Karolien Mariën (diensthoofd)
Brigitte Mathyssen
Kelly Schepers
Magda Vandevenne

Meer info
Dienst burgerzaken
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 470
E burgerzaken@lummen.be