vergunningen


Stedenbouwkundig kunnen we spreken van verschillende soorten vergunningen

Het meest bekende is ongetwijfeld de stedenbouwkundige vergunning. Deze is noodzakelijk bij onder andere het bouwen van een huis.

De wetgever heeft de mogelijkheid gegeven om, rekening houdende met bepaalde voorwaarden, via een verkorte procedure ook een vergunning te krijgen voor bepaalde werkzaamheden. De procedure die hiervoor gevolgd moet worden, noemt een melding. In bepaalde gevallen kan men ook spreken van een vrijstelling van vergunning.

Een derde soort vergunning is een verkavelingsvergunning. Deze vergunning is vereist wanneer een eigenaar zijn terrein wenst op te splitsen met de bedoeling delen ervan te bestemmen voor woningbouw.

Tenslotte hebben we het stedenbouwkundig attest. Wanneer u zekerheid wil of het project of de bouwplannen die u voor ogen hebt gerealiseerd kunnen worden, kan u een stedenbouwkundig attest aanvragen.


Lijst van recente nieuwsberichten met betrekking tot vergunningen:

Meer info
Dienst Ruimtelijke ordening
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 540
E ruimtelijke.ordening@lummen.be