duurzame ontwikkeling

Leven met een kleine ecologische voetafdruk : best mogelijk !

Onze planeet heeft grenzen en kan niet groeien.  Haar natuurlijke rijkdommen zijn beperkt.  Als we niet méér willen verbruiken dan wet de aarde jaarlijks produceert aan natuurlijke rijkdommen (bossen, visgebieden, rivieren, bouwland enz.) wordt het hoog tijd om te kiezen voor een duurzame levensstijl, met een kleine ecologische voetafdruk.

Duurzame ontwikkeling draait om respect voor onze medemens -hier en elders- voor de natuur en de draagkracht van de aarde, voor de huidige generatie maar ook voor de mensen die na ons komen.  Wij verbruiken en vervuilen echter méér dan de aarde en de mens aankan.  Volgens het Living Planet Report 2010 van het WWF (World Wildlife Fund) heeft de Belg de vierde grootste ecologische voetafdruk van de wereld.  Dit wil zeggen als iedereen zou leven zoals een Belg, er maar liefst 4,4 planeten nodig zijn om in onze behoeften te voorzien!  Die grote voetafdruk heeft vooral te maken met ons grote energieverbruik.  Door de uitstoot van broeikasgassen en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, stijgt de temperatuur wereldwijd. Extreme weersomstandigheden en daaraan gelinkte natuurrampen nemen toe.  De landen in het Zuiden, die het minst bijdragen aan de opwarming van de aarde, worden wel het zwaarst getroffen door de gevolgen ervan.  In heel de wereld, ook bij ons, zijn de armste bevolkingsgroepen het meest kwetsbaar.

Het is nochtans best mogelijk om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.  Er bestaan heel wat duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen.  Ook u kan een steentje bijdragen :
° Ga thuis sparzaam om met energie en water
° Isoleer uw huis goed
° Gebruik groene energie. 
° Let op uw voeding : eet zo veel mogelijk lokale, seizoensgebonden groenten en fruit en eet minder vlees.
° Laat uw auto wat vaker aan de kant staan.  Ga te voet of met de fiets, neem de bus of de trein.  Gebruik zo weinig mogelijk het vliegtuig.

U kan zelf uw eigen ecologische voetafdruk berekenen op www.ecolife.be of www.wwf.be .

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be