afval

Een milieuvriendelijk afvalbeleid is erop gericht om afval zoveel mogelijk te vermijden. Afval dat toch geproduceerd wordt, moet zoveel mogelijk gesorteerd voor recyclage aangeboden worden.

Dit wordt visueel voorgesteld door de zogenaamde Ladder van Lansink. De meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen staan bovenaan de ladder.

  • preventie
  • hergebruik
  • sorteren en recycleren
  • verbranden
  • storten

Kortom, zijn de spullen nog bruikbaar? Breng ze dan naar de Kringwinkel of laat ze ophalen. Indien niet, is sorteren de boodschap! 

Onder deze rubriek vind je wat er wordt opgehaald, wat je kan wegbrengen en waar je heen moet met je afval.

Voor meer informatie kan je ook contact opnemen met Limburg.net.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be