natuur

natuurbeheer

Natuurverenigingen en jeugdverenigingen worden gesubsidieerd voor het beheer van natuurgebieden. De bedoeling hiervan is voornamelijk het uitvoeren van beheerswerken ter verhoging van de natuurwaarden in natuurgebieden. Voor de jeugdverenigingen hebben deze subsidies ook een educatieve en sensibiliserende waarde.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be

natuurbehoud

streekeigen en autochtone planten

De gemeente promoot reeds jaren de aanplant van streekeigen soorten.  
Heden wordt er ook steeds meer aandacht geschonken aan autochtone bomen en struiken. Dit is plantgoed dat afkomstig is van bomen en struiken die hier altijd al gestaan hebben. De meeste boom- en struiksoorten die in de handel aangeboden worden zijn immers afkomstig van andere Europese landen. Deze planten hebben ander genetisch materiaal dan planten van autochtone groeiplaatsen.
Bomen en struiken die in onze regio thuishoren, creëren meer kansen voor de diersoorten die hier leven.
De 3 regionale landschappen van Limburg hebben een project opgezet waarbij ze samenwerken met kwekers om autochtoon plantgoed op te kweken zodat het marktaanbod van autochtone bomen en struiken verzekerd blijft.

Meer info
Dienst Leefmilieu
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 560
E milieu@lummen.be