verkeersdienst

De verkeersveiligheid is een zorg van de verkeerdienst. Deze dienst maakt deel uit van de technische dienst. Voor de lange termijnplanning werd een gemeentelijk mobiliteitsplan opgesteld dat voortdurend bijgestuurd wordt. De permanente politiereglementen worden door de verkeersdienst voorbereid en opgesteld. Voor advies wordt regelmatig beroep gedaan op de deskundigen binnen de politiezone en de inspraakgroep verkeer.

Tijdelijke politiereglementen in verband met evenementen worden samen met de aanvraag voor goedkeuring van de manifestatie ingediend. Klik hier voor meer informatie hierover.

Machtiging voor het plaatsen van signalisatie
Machtigingen voor het plaatsen van signalisatie bij werken op het openbaar domein worden aangevraagd op de technische dienst. De aanvraag voor tijdelijke bewegwijzering op gemeentewegen bevat: contactgegevens van de organisatoren, naam en aard van het evenement, de locaties waar de bewegwijzering geplaatst dient te worden inclusief een aanduiding op plan en een beschrijving van hoe de bewegwijzering eruit ziet.

Openbaar vervoer
Voor informatie over de reguliere buslijnen kan je contact opnemen met:
De Lijn Limburg
Grote Breemstraat 4
3500 Hasselt
www.delijn.be
Tel.: 011 85 02 11
Fax: 011 25 32 92
limburg@delijn.be
 
Voor informatie over de treinen kan u contact opnemen met:
NMBS
Tel.: 02 528 28 28
www.nmbs.be

Meer info
Verkeersdienst
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 525
E verkeer@lummen.be