adviesraden

De gemeente hecht veel belang aan de inspraak van haar inwoners. Maar omdat het nu eenmaal niet mogelijk is om alle inwoners over alle beleidsopties te bevragen, heeft het bestuur verschillende adviesraden in het leven geroepen. Deze raden brengen elk advies uit over een specifiek beleidsdomein. Enerzijds helpen zij het gemeentebestuur om hun beleid uit te stippelen en anderzijds verkrijgen de genomen beslissingen dankzij het advies van de raden een grotere draagkracht.

Bijna al deze raden bestaan volledig uit vrijwilligers. Elk adviesorgaan wordt opgevolgd vanuit de betrokken dienst. Zo wordt de raad bijgestaan door een ambtenaar van de betrokken dienst voor het uitschrijven van verslagen en het opvolgen van diverse dossiers. In bijna alle gevallen is ook de bevoegde schepen aanwezig.

Je kan hier verder klikken naar de volgende gemeentelijke adviesraden:

Meer info
Dienst Secretariaat
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 420
E secretariaat@lummen.be