diensten

De gemeente is georganiseerd in vijtien diensten die verdeeld zijn over drie sectoren: stafdiensten, burgerzaken en vrije tijd en grondgebiedszaken.

De algemene leiding is in handen van de gemeentesecretaris. De financieel beheerder staat in voor de financiële en fiscale leiding. Samen met de twee afdelingshoofden vormen zij het managementteam.

Stafdiensten

 • Financiële dienst
 • ICT
 • Personeelsdienst
 • Secretariaat

Sector burgerzaken en vrije tijd

 • Bibliotheek
 • Buitenschoolse kinderopvang
 • Burgerzaken
 • Communicatie en onthaal
 • Sport
 • Vrije tijd

Sector grondgebiedszaken

 • GIS 
 • Leefmilieu
 • Openbare werken en patrimonium
 • Ruimtelijke ordening
 • Werkplaatsen

Meer info
Dienst onthaal
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 590
E info@lummen.be