Lopende openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek verlegging van een deel van voetweg nr. 57

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek werd ingesteld in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 11 september 2017 strekkende tot de verlegging van een deel van voetweg nr. 57

Datum van aanvang van het onderzoek: 10 oktober 2017
Datum en uur van sluiting van het onderzoek: 8 november 2017

Het dossier ligt ter inzage van het publiek op de dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen, elke werkdag, tijdens de diensturen, vanaf datum van opening tot en met de datum van de sluiting van het onderzoek.

De personen die tegen dit ontwerp bezwaren willen inbrengen, kunnen gedurende voormelde termijn deze schriftelijk laten toekomen aan het gemeentebestuur.

Openbaar onderzoek afschaffing van een deel van voetweg nr. 51 en een deel van voetweg nr. 52

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek werd ingesteld in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 11 september 2017 strekkende tot de afschaffing van een deel van voetweg nr. 51 en een deel van voetweg nr. 52.

Datum van aanvang van het onderzoek: 10 oktober 2017
Datum en uur van sluiting van het onderzoek: 8 november 2017
 
Het dossier ligt ter inzage van het publiek op de dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen, elke werkdag, tijdens de diensturen, vanaf datum van opening tot en met de datum van de sluiting van het onderzoek.
 
De personen die tegen dit ontwerp bezwaren willen inbrengen, kunnen gedurende voormelde termijn deze schriftelijk laten toekomen aan het gemeentebestuur.
 

Openbaar onderzoek GRUP specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Insteekhaven Lummen

Het departement Omgeving stelt een openbaar onderzoek in voor het Gewestelijk Ruimelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter insteekhaven Lummen. 

Datum van aanvang van het onderzoek: 12 september 2017
Datum en uur van sluiting van het onderzoek: 10 november 2017
 
Het plan ligt ter inzage 
- in het gemeentehuis van Lummen en Heusden-Zolder
- bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en - projecten van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
- Of download het via onderstaande link: 
https://www.ruimtelijkeordening.be/nl-nl/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00395_00001

Tijdens het openbaar onderzoek wordt er een informatiesessie georganiseerd. Je krijgt er de nodige toelichting en er kunnen vragen worden gesteld. Deze infomarkt vindt plaats op woensdag 11 oktober van 14 tot 20 uur in zaal De Vierseleer, Westlaan 194, Viversel, Heusden-Zolder. 

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je aan de betrokken gemeenten of aan het Departement Omgeving, Koning Albert iI-laan 19 bus 16, 1210 Brussel via aangetekende brief, of geef je brief met opmerkingen of bezwaren tegen ontvangstbewijs ter plaatse af.