jeugd

De jeugddienst maakt deel uit van de Dienst Vrije tijd. De dienst is er voor alle kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen van de gemeente. Het is een dienst die mee evolueert met wat jongeren interesseert en haar aanbod en werking hierop afstemt. De jeugddienst heeft als hoofdopdracht de leefsituatie en kansen van kinderen en jongeren te bewaken en zo nodig te verbeteren. De dienst doet dat door het voorbereiden, evalueren en het uitvoeren van een jeugdbeleid. Het meest zichtbaar is de jeugddienst dus via dienstverlening en een boel activiteiten, maar de dienst is ook werkzaam én waakzaam achter de schermen.

Taken

 • opvolging van alles wat met de jeugd en de jeugdverenigingen te maken heeft
 • opmaak van het jeugdwerkbeleidsplan en schrijven van werkingsverslagen, verantwoordingsnota
 • verzorgen van contacten en samenwerking met andere gemeentelijke, provinciale en nationale diensten;
 • ondersteuning van jeugd ideeën (financieel en/of praktisch)
 • Subsidiedossiers behandelen
 • Secretariaat jeugdraad, voorbereiden vergaderingen, agenda rondsturen, verslagen maken
 • Aanvragen kampvervoer behandelen en doorgeven
 • Secretariaat kindergemeenteraad
 • Plantjesverkoop Kom op Tegen Kanker
 • Intergemeentelijk Spel Zonder Grenzen: Mister Funny Nuts Rush
 • Regelgeving met betrekking tot jeugd(beleid) opvolgen
 • Overleg met andere diensten met betrekking tot jeugdzaken.
 • Speelpleinwerking organiseren en coördineren
 • organiseren van kinderanimatie en kinderfilms

Contact
Dienst Vrije tijd
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56
3560 Lummen
Tel: 013 390 515
vrijetijd@lummen.be