Rampen, calamiteiten en noodplanning

Een ramp of calamiteit

Tankwagenongeval Klaverblad met EthanolJe denkt waarschijnlijk niet zo vaak aan rampen*. Maar wat elders voorkomt, kan ook in Lummen gebeuren! Een ernstig spoorwegongeluk, een storm met zware regenval, een ontploffing of instorting, een giftige gaswolk die vrijkomt of een grootschalige (natuur)brand. In elk geval zijn het gevaren waar we rekening mee moeten houden en op voorbereid moeten zijn. We leven in een maatschappij die niet zonder risico’s is en een ramp kan overal plaatsvinden.

* Ramp of calamiteit: een gebeurtenis die een ernstige verstoring inhoudt van de publieke veiligheid, waarbij het leven en de gezondheid van vele mensen en/of dieren in het gedrang komt en/of belangrijke materiële belangen en het milieu gevaar lopen.

Het is de taak van de overheid (lokaal, provinciaal of federaal) om in dergelijke situaties een gecoördineerde hulpverlening tussen de verschillende hulpverleningsdisciplines (brandweer, medisch, politie, gemeente, civiele bescherming,…) op te starten.

Gemeentelijk coördinatiecomité (CC-Gem)

Zwaar ongeval SchulensebaanIn Lummen hebben we, conform het Koninklijk Besluit van 26 februari 2006, een gemeentelijk coördinatiecomité (CC-Gem) dat opgestart wordt zodra een ramp of calamiteit zich op het grondgebied voordoet. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina van het Algemeen Nood- en InterventiePlan (ANIP). Hoe een noodsituatie wordt aangepakt wordt beschreven in dit plan. Het ANIP voorziet de inzet van de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medici, ..) ten tijde van een ramp of zwaar ongeval. Het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel het bestuurlijk als het operationeel optreden op gemeentelijk niveau.

Handige informatie

Wateroverlast Ringlaan (foto: HBvL - KLu)Als je getuige bent van een ongeval, calamiteit of ramp bel het hulpcentrum 112. Wat moet je vermelden?

- Vermeld het juiste adres
- Geef de juiste informatie over de situatie (soort ongeval, ramp...)
- Omschrijven de omvang en probeer het aantal slachtoffers in te schatten.
- Beantwoord de vragen op een duidelijke manier

Alle gesprekken die bij de alarmcentrale binnenkomen, worden opgenomen om ze terug te kunnen beluisteren. De centrale registreert het meldnummer. Daarmee kan zonodig worden teruggebeld naar de melder voor nadere informatie. Dit dient ook om misbruik tegen te gaan.

Meer informatie over

Gemeentelijke veiligheidscel

De gemeentelijke veiligheidscel heeft in permanentie 24/7 een coördinator openbare veiligheid standby die oproepbaar is voor de verschillende hulpdiensten. Indien nodig zal deze persoon onmiddellijk terplaatse gaan en de coördinatie voor het gemeentebestuur op zich nemen.

De veiligheidscel opereert onder rechtstreekse leiding van de burgemeester en staat tevens in voor de openbare veiligheid in onze gemeente.

Meer info
Gemeentelijke Veiligheidscel
Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
T 013 390 454
E veiligheidscel@lummen.be